Siirry sisältöön

Kela voi myöntää alle 16-vuotiaan vammaistukea, jos lapsen hoidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään kuuden kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavan ikäiseen terveeseen lapseen. Tukea ei myönnetä yksinomaan kustannusten perusteella. Tuki voidaan myöntää määräajaksi tai siihen asti, kun lapsi täyttää 16 vuotta.

Vammaistuen määrä

Vammaistuen hakeminen

Tukea haetaan Kelasta. Alle 16-vuotiaan vammaistuki on lapsen etuus. Vammaistukea voi hakea lapsen puolesta kumpi tahansa lapsen huoltajista. Huoltajien täytyy keskenään sopia, kumpi tukea hakee ja mille tilille tuki maksetaan.

Alle 16-vuotiaan vammaistukea ei voi hakea OmaKelassa verkossa. Hakemus ja liitteet pitää lähettää Kelaan postitse tai viedä Kelan palvelupisteeseen. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto C tai muu vastaava lääketieteellinen selvitys. Lausunto saa olla enintään 6 kuukautta vanha. Kun tukeen haetaan korotusta, hakemukseen on liitettävä uusi lääkärintodistus tai muu selvitys, jonka perusteella korotusta haetaan. Vammaistuen saaminen ei riipu vanhempien tai lapsen tuloista tai varallisuudesta.

Hakemuksessa on hyvä kuvata mahdollisimman kokonaisvaltaisesti perheen arkea ja lapsen hoidosta aiheutuvaa rasitusta saman ikäiseen terveeseen lapseen verrattuna, esimerkiksi: