Siirry sisältöön

Voit saada veronmaksukyvyn alentumisvähennystä, jos sinun tai perheesi tulot ja varat ovat vähentyneet olennaisesti erityisestä syystä, kuten suuret sairauskulut. Perheen yhteenlaskettujen sairauskulujen on oltava vähintään 700 euroa. Samalla niiden pitää olla vähintään kymmenen prosenttia perheen verottomista tuloista.  Vähennystä voi saada korkeintaan 1400 euroa. Veronmaksukyvyn alentumisvähennystä myönnetään aina tapauskohtaisesti. Verottaja harkitsee onko alentumisvähennyksen myöntämiselle perusteita.

Vuoden 2023 veronmaksukyvyn alentumisvähennystä voi hakea veroilmoituksella vuonna 2024. Vaihtoehtoisesti tiedot voi ilmoittaa paperilomakkeella 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset.

Huom! Invalidivähennys on poistunut 1.1.2023 alkaen. Kuitenkin jos verotuksessa huomaa korjattavaa sen jälkeen, kun verotus on jo päättynyt, voi tehdä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Invalidivähennykseen on oikeus, jos vamman tai sairauden pysyvä haitta-aste on vähintään 30 prosenttia. Invalidivähennyksen saamiseksi on liitettävä veroilmoitukseen lääkärintodistus, johon on merkitty haitta-aste ja sen alkamisajankohta. Invalidivähennystä voi hakea takautuvasti kolmen vuoden ajalta.

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön haitta-asteeksi katsotaan 100 prosenttia ja osatyökyvyttömyyseläkettä saavan haitta-asteeksi 50 prosenttia. Oikeus vähennykseen säilyy senkin jälkeen, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Valtionverotuksessa täyden vähennyksen määrä on 115 euroa. Vähennys tehdään valtion tuloverosta, joten sen saa myös eläketulosta. Kunnallisverotuksessa täysi vähennys on 440 euroa ansiotulosta. Vähennystä ei voi saada eläketulosta.

Verohallinto voi myöntää autoveron palautusta näkövammaiselle tai liikuntavammaiselle. Auton on tultava vammaisen henkilön omaan käyttöön. Auton pitää olla uutena ostettu tai ulkomailta käytettynä ostettu. Auto ei saa olla rekisteröity aikaisemmin Suomessa. Autoverolain mukaan voi saada palautusta, jos näkövamman tai liikuntavamman pysyvä haitta-aste on 80 prosenttia.

Haitta-asteen arvioi lääkäri. Jo 60 % haitta-aste tai 40 % haitta-aste, joka johtuu toisen tai molempien jalkojen puuttumisesta tai toimintavajavuudesta, oikeuttaa henkilön saamaan palautusta, jos auto on hankittava työn tai ammattiin valmistavien opiskelujen vuoksi.

Jos koko autoveron palauttamisen ehdot eivät täyty, on mahdollista saada harkinnanvaraista autoveron palautusta. Harkinnassa otetaan huomioon esimerkiksi oman tai perheenjäsenen vamman tai sairauden laatu ja sen vaikutus liikkumiseen, auton tarpeellisuus sekä perheen taloudellinen tilanne. Palautus voidaan joissakin tilanteissa myöntää auton omistajalle toisen henkilön vamman perusteella.

Ennen auton hankintaa ja rekisteröintiä voi hakea Verohallinnolta päätöksen oikeudestaan autoveron palautukseen tai harkinnanvaraiseen autoveron palautukseen.

Ajoneuvoveron perusverosta myönnetään vapautus henkilölle,

– joka kuljettaa vammaista, jolle on myönnetty liikkumisesteisen pysäköintitunnus

– jolle on myönnetty autoveron palautus

– jolle on myönnetty liikkumisesteisen pysäköintitunnus

Ajoneuvoveron perusverosta voi hakea vapautusta Liikenne- ja viestintäviraston sähköisessä asioinnissa osoitteesta www.traficom.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) tai Traficomin palveluntuottajan Ajovarman toimipisteestä.

Jos henkilöllä jo on vammaisen pysäköintilupa tai liikkumisesteisen pysäköintitunnus, verovapautusta voi hakea Traficomista postittamalla hakemus Traficomiin tai hakemalla vapautusta sähköisessä asiointipalvelussa.