Siirry sisältöön

OmaKanta tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan vaivattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Palveluun pääsee Kanta-palvelujen verkkosivuilta sekä osoitteella http://www.omakanta.fi(siirryt toiseen palveluun).

Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti ja sen vuoksi myös tiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa kun arkiston käyttö laajenee.

OmaKannasta näkee

– sähköiset reseptit

– hoitoon liittyvät kirjaukset

– laboratorio- ja röntgentutkimukset

– alle 18-vuotiaan huollettavan tiedot ellei huollettava ole kieltänyt tietojensa jakamista. Alaikäisellä ei ole oikeutta estää tietojen näyttämistä vanhemmille, jos ammattihenkilö arvioi, että nuori ei kykene vielä itse päättämään hoidostaan. (Terveysasemat ja sairaalat siirtyvät näyttämään tietoja vähitellen, joten siihen asti tietoja voi tarkastella ainoastaan alle 10-vuotiaiden osalta.) 

OmaKannassa voi mm.

– pyytää reseptin uusimista

– tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon

– antaa suostumuksen omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää luovuttamisen.

Vaikka palvelussa voi kirjata oman elinluovutustahtonsa, kannattaa silti myös täyttää paperinen Kyllä elinluovutukselle -kortti. Kortti kulkee mukana lompakossa ja sen avulla voi kertoa tahdostaan läheisilleen ja hoitohenkilökunnalle erityisesti niissä paikoissa, joissa potilastiedon arkisto ei ole vielä käytössä.

Terveydenhuollon sähköiset todistukset ja lausunnot voidaan tallentaa Potilastiedon arkistoon. Tietoja voidaan asiakkaan pyynnöstä hyödyntää myös terveydenhuollon ulkopuolisissa organisaatioissa.

Jos lääkärin kanssa on sovittu ja terveydenhuollossa on mahdollisuus välittää todistuksia terveydenhuollon ulkopuolelle, voidaan sähköinen lääkärintodistus välittää suoraan Kelan etuuskäsittelyyn. Seuraavia todistuksia ja lausuntoja on mahdollista välittää Kelaan:

– SV 6 Lääkärintodistus A sairauspäivärahaa varten

– SV 7 Lääkärinlausunto B

– SV 10 Lääkärintodistus D lapsen erityishoitorahaa varten

– SV 97 Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta

– SV 75 Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta

– SV 67 Todistus matkakorvausta varten

Terveydenhuollosta voidaan välittää Kelaan kaikkia edellä mainittuja todistuksia tai vain joitakin niistä.