Siirry sisältöön

Matkat korvataan lähimpään hoitopaikkaan

Kela korvaa yleensä matkan lähimpään lääkäriin tai hoitolaitokseen. Jos hyvinvointialue on antanut maksusitoumuksen hoitoa varten, Kela korvaa matkakulut sinne hoitopaikkaan, josta hoito on saatu. Jos hoito on valittu hoitopaikan valinnan vapauden perusteella, Kela korvaa matkan perusterveydenhuoltoon enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään kattavat perusterveydenhuollon palvelut tarjoavaan hoitopaikkaan. Matka erikoissairaanhoitoon korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka syntyisivät asiakkaan matkasta vakinaisesta kotiosoitteestaan siihen yliopistolliseen sairaalaan, joka vastaa asiakkaan hoidosta hänen asuinpaikkansa perusteella.

Loma-asunnolta vakituiseen dialyysiyksikköön tehdyistä käynneistä korvataan matkat väestörekisterin mukaisesta kotiosoitteesta. Jos loma-asunto on lähempänä dialyysiyksikköä kuin koti, korvataan matka todellisten kustannusten mukaan mökiltä.

Jos loman aikana käy dialyysihoidossa muualla kuin vakituisessa hoitoyksikössä, voidaan matka korvata loma-asunnolta väliaikaiseen hoitopaikkaan

Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan (yleensä julkinen liikenne). Taksimatkasta tai oman auton käytöstä voi saada korvausta, kun se on terveydentilan vuoksi tarpeellista ja siitä on hoitoyksikön antama todistus (SV 67). Taksimatka voidaan korvata myös, jos ei ole mahdollisuutta halvemman matkustustavan käyttöön esimerkiksi puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi. Terveydenhuollon antama todistus pitkäaikaisesta erityisajoneuvon tarpeesta tulee toimittaa Kelaan. Yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyistä matkoista tarvitaan aina todistus (Todistus matkakorvausta varten, SV 67), josta ilmenee, onko tehty tutkimus tai annettu hoito Kela-korvattavaa. Terveydenhuollosta saatu kertatodistus tulee säilyttää 6 kuukauden ajan.

Oma auto

Omalla autolla tehtyjen, alle 200 km:n matkojen korvaamiseen riittää asiakkaan oma ilmoitus. Yli 200 km:n matka korvataan silloin kun oman auton käyttö johtuu puutteellisista liikenneolosuhteista tai joukkoliikennettä ei ole käytettävissä tai asiakkaalla on terveydenhuollon antama todistus (SV 67). Korvaus oman auton käytöstä on 0,33 €/km.

Jos matka on tehty yksityiseen terveydenhuoltoon, todistus tarvitaan, vaikka matka olisi alle 200 kilometriä. Korvauksen saamisen edellytyksenä on lisäksi, että yksityisessä terveydenhuollossa saatu hoito on Kela-korvattavaa.

Mikäli matkustaa omalla autolla yli 200 kilometriä puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi, tulee se kertoa korvaushakemuksessa. Todistusta terveydenhuollosta ei tällöin tarvita.

Taksi

Mikäli henkilöllä on sairauden tai puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi oikeus korvaukseen Kelan taksimatkasta, tulee matka tilata oman alueen tilausnumerosta. Tällöin matkakorvauksen saa heti taksissa ja matkasta maksetaan ainoastaan 25 euron omavastuu näyttämällä autoilijalle Kela-korttia. Kela ei maksa korvausta muista kuin alueellisesta tilausnumerosta tilatuista matkoista. Myös kiireellisissä tapauksissa, esim. elinsiirtoleikkaus, matka tilataan tilausvälityskeskuksesta.

Samalla kertaa kannattaa tilata kaikki tiedossa olevat matkat terveydenhuoltoon. Taksinkäyttöön oikeuttava todistus (SV67) on hyvä säilyttää, koska Kela voi pyytää sitä myöhemmin.

Muu kulkuneuvo

Kela korvaa myös ambulanssilla, helikopterilla ja ambulanssilentokoneella tehtyjä matkoja. Näiden matkojen korvaaminen edellyttää, että terveydenhuolto on perustellut kulkuneuvon käytön tarpeellisuuden (Todistus matkakorvausta varten, SV 67). 

Sairauden tai kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen omavastuuosuus vuonna 2024 on 25 euroa yhteen suuntaan tehdyltä matkalta. Vuotuinen omavastuuosuus on 300 euroa. Jos omavastuuosuus ylittyy kalenterivuoden aikana, Kela korvaa ylittävän osan kokonaan. Myös omavastuuta halvemmat, tarpeelliset matkakulut kartuttavat matkakattoa, joten kaikki matkakuitit kannattaa säästää ja hakea matkoista korvausta.

Kela seuraa korvattujen matkojen osalta omavastuun täyttymistä. Tilausvälityskeskukset saavat tiedon asiakkaan omavastuun täyttymisestä suoraan Kelalta.

Jos matkasta peritään omavastuu, vaikka vuosiomavastuu olisi täyttynyt, Kela palauttaa liikaa perityt omavastuuosuudet jälkikäteen.

Kelasta voi hakea yöpymisrahaa, jos matkalla joutuu yöpymään tutkimuksen, hoidon, kuntoutuksen tai liikenneolosuhteiden takia. Mikäli hoitohenkilökunta on katsonut saattajan osallistumisen hoitoon tarpeelliseksi, voi myös saattajan matkakuluista saada korvausta. Mikäli saattajan tarve on ilmeinen (esim. asiakas on lapsi), ei erillistä selvitystä tarvita. Saattaja hakee korvausta aina saatettavan henkilön nimissä.

Kuljetuspalvelujen tuottajan on perittävä asiakkaalta matkasta omavastuuosuus. Omavastuuosuus voidaan jättää perimättä vain silloin, kun:

– Kela on välittänyt tiedon vuotuisen omavastuuosuuden täyttymisestä taksien tilausvälityskeskukselle tai

– asiakkaalla on esittää 25,00 euron omavastuukuitti ensimmäisestä matkaosuudesta tai

– asiakas on tehnyt matkan alkuosan ambulanssilla.

Tällä varmistetaan, että asiakkaalta peritään yhdensuuntaiselta matkalta myös matkaketju- ja jatkomatkatilanteissa laissa säädetty omavastuuosuus 25,00 euroa. Korvauskäsittelyn yhteydessä Kela palauttaa asiakkaalle mahdollisesti liikaa perityt omavastuuosuudet.

Myös omavastuuta halvemmat, tarpeelliset matkakulut kartuttavat matkakattoa (300 €/vuosi), joten kaikki matkakuitit kannattaa säästää ja hakea matkoista korvausta Kelalta.