Siirry sisältöön

Peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.

Alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.

Ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta.

Lääkekulujen omavastuu vuonna 2024 on 626,94 euroa kalenterivuodessa. Kun korvatuista lääkkeistä maksetut lääkekulut ylittävät tämän summan, maksaa jokainen korvattava lääke 2,50 euroa vuoden loppuun asti. Tieto omavastuun ylittymisestä siirtyy välittömästi Kelasta apteekkeihin eli asiakkaan ei tarvitse hakea Kelasta lisäkorvausta lääkekaton ylittävästä ostosta, vaan hän saa korvauksen heti apteekissa.

Viitehintajärjestelmään kuuluville lääkkeille on määrätty viitehintaryhmä ja viitehinta, jonka perusteella Kela maksaa korvauksen. Lääkkeen myyntihinta voi olla korkeampi kuin viitehinta. Samassa viitehintaryhmässä on keskenään vaihtokelpoisia lääkkeitä. Reseptissä olevan lääkkeen voi vaihtaa apteekissa vastaavaan, halvempaan lääkkeeseen. Lääkkeen vaihdon kieltävä asiakas joutuu maksamaan kokonaan itse viitehinnan ylittävän osuuden lääkkeen hinnasta. Apteekki ei saa vaihtaa lääkettä, jos lääkkeen määrääjä kieltää lääkkeen vaihtamisen. Mikäli lääkäri kieltää lääkkeen vaihdon tai viitehintaista lääkettä ei ole saatavilla, potilas saa korvauksen lääkkeen koko hinnan perusteella.

Kun saa uuden lääkkeen, kannattaa aina tarkistaa lääkäriltä tai Kelalta, kuuluuko se korvauksen piiriin. Mikäli näin ei ole, lääkäriä voidaan pyytää määräämään sitä vastaava, korvausoikeuden piiriin kuuluva valmiste.

Lääkemääräys on voimassa 2 vuotta. Huumausainelääkkeiden ja pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden lääkemääräykset ovat voimassa vain 1 vuoden. Myös biologisten lääkkeiden reseptit ovat voimassa vuoden kerrallaan. Lääkkeen määrääjä voi rajoittaa lääkemääräyksen voimassaoloaikaa.

Reseptin uusimispyynnön voi tehdä OmaKannassa. Uusimispyyntö on helppo tehdä verkossa, se säästää aikaa ja vähentää terveydenhuollon kuormitusta. Aivan kaikkia reseptejä ei voi uusia verkon välityksellä. Omakannassa uusittavien reseptien listalla näkyvät vain ne reseptit, joista on mahdollista tehdä uusimispyyntö.