Siirry sisältöön

Kela maksaa sairauspäivärahaa 16–67-vuotiaalle hakijalle, jos hän ei sairautensa vuoksi kykene tekemään työtä ja on ollut ennen työkyvyttömäksi tuloaan ansiotyössä, yrittäjänä, hoitamassa omaa talouttaan, opiskelemassa päätoimisesti, työttömänä työnhakijana, sapattivapaalla tai vuorotteluvapaalla.

Mikäli henkilö on opiskelija ja sairaus estää opiskelun, on mahdollista saada sairauspäivärahaa. Opintotukea ja sairauspäivärahaa ei voi saada samanaikaisesti. Opintotukea saavan opiskelijan kannattaa hakea sairauspäivärahaa, jos työkyvyttömyys kestää yli 2 kuukautta. Sairauspäivärahakaudella voi opiskella jonkin verran. Sallittu opiskelumäärä on noin 40 % normaalista kokopäivätoimisesta opiskelusta.  

Päivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 päivältä, minkä jälkeen samasta sairaudesta maksetaan sairauspäivärahaa vasta vuoden työkykyisyyden jälkeen. Jos kuitenkin palaa työhön vähintään 30 päiväksi, mutta tarvitsee saman sairauden vuoksi lisää sairauslomaa esim. leikkauksen takia, voi olla mahdollisuus saada sairauspäivärahalle vielä 50 päivän jatkoaika.

Kun sairauspäivärahaa on maksettu 60 arkipäivältä, Kela selvittää kuntoutustarpeen. Kuntoutustarve voidaan selvittää lääkärinlausunnon perusteella. Sairauspäivärahan maksaminen 90 arkipäivän jälkeen edellyttää työterveyslääkärin lausuntoa jäljellä olevasta työkyvystä ja työssä jatkamisen mahdollisuuksista. Kela selvittää kuntoutustarpeen tarvittaessa myös silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 150 ja 230 päivää. Myös työterveyshuolto selvittää työssä jatkamisen mahdollisuuksia tarvittaessa ennen kuin työntekijä on saanut sairauspäivärahaa 150 ja 230 päivää. Jos lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista on tehty, työntekijän pitää toimittaa se Kelaan. Toisin kuin 90 päivän kohdalla, tämän lausunnon puuttuminen ei kuitenkaan estä päivärahan maksun jatkumista.

Jos työkyky ei sairauspäivärahan päätyttyä edelleenkään riitä kokopäivätyöhön, kannattaa selvittää mahdollisuudet osatyökyvyttömyyseläkkeeseen tai osasairauspäivärahaan.

Päivärahan suuruus lasketaan vuositulojen perusteella. Vuositulot tarkoittavat tuloja 12 kuukauden ajalta. Sairauspäivärahaa voi saada, vaikka ei olisi lainkaan työtuloja. Sairauspäivärahan vähimmäismäärä on 31,99 e/arkipäivä vuonna 2024. Opiskelijan sairauspäivärahan määrä lasketaan joko työtulojen tai opintorahan perusteella. Jos päiväraha jäisi vähimmäismääräistä päivärahaa pienemmäksi, maksetaan vähimmäismäärä 31,99 e/päivä. Sairauspäivärahaa maksetaan 10 päivän omavastuuajan jälkeen. Jos sairausajalta maksetaan palkkaa, Kela maksaa korvauksen työnantajalle.

Yrittäjien vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja MYEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa. Jos YEL- tai MYEL-työtulon määrä on muuttunut tarkastelujakson aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo.