Siirry sisältöön

Nuoren kuntoutusrahaa on mahdollista saada, jos

Jos kuntoutus on opiskelua, Kela selvittää samalla henkilön oikeuden ammatilliseen kuntoutukseen koulutuksen ajalta.

Kuntoutusrahahakemusta varten tarvitaan opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma sekä B-lääkärinlausunto.

Nuoren kuntoutusraha on ensisijainen työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että aina kun alle 20-vuotiaalle nuorelle pohditaan eläkeratkaisua, tulee ensin selvittää edellytykset kuntoutukseen ja nuoren kuntoutusrahaan.

Nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 31,99 euroa arkipäivältä vuonna 2024. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin. Arkipyhiä ei lasketa arkipäiviksi. Palkkatulo ei vähennä kuntoutusrahan määrää.

Kuntoutusavustus

Kuntoutusavustuksella tuetaan kuntoutujan työllistymistä kuntoutuksen jälkeen. Sen myöntäminen ja määrä harkitaan aina yksilöllisesti ja tilannekohtaisesti. Avustus voi olla ratkaisu, jos olet kuntoutuksen jälkeen mennyt aikaisempaa ansiotasoa tuntuvasti heikommin palkattuun työhön taikka työharjoitteluun. Kuntoutusavustusta maksetaan kuntoutuksen jälkeen siltä ajalta kun olet työssä. Kuntoutusavustusta ei voida myöntää, jos sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan tai työmarkkinatukeen.