Siirry sisältöön

Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Jos tulot ovat pienemmät kuin hyväksyttävät menot, on hakijalla oikeus saada toimeentulotukea.

Perusosa yksinasuvalle vuonna 2024 on 587,71 euroa kuukaudessa. Yksinhuoltajalle korotettuna maksettavan perusosan määrä on 669,99 euroa kuukaudessa. Perusosan pitää riittää ruoka- ja vaatekuluihin, henkilökohtaiseen ja kodin puhtauteen liittyviin kuluihin, lehti-, puhelin-, ja internetkuluihin, ilman reseptiä ostettuihin lääkkeisiin sekä virkistys- ja harrastusmenoihin. Näitä menoja ei siis huomioida erikseen perustoimeentulotuessa, vaan ne sisältyvät perusosaan yhtenä kokonaisuutena.

Perusosan lisäksi toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi asumismenoihin, julkisen terveydenhuollon lääkärin määräämiin lääkkeisiin, potilasmaksuihin, muuttokustannuksiin, työmatka- ja työssäkäyntikuluihin tai lapsen päivähoitomaksuihin.

Toimeentulotuen saamiseen ei vaikuta sellainen omaisuus, jota tarvitaan normaaliin elämiseen. Tällaista omaisuutta ovat esimerkiksi oma asunto, kalusteet ja työhön liittyvät välineet.

Hyvinvointialue voi myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sosiaalityöntekijän harkinnan perusteella. Erityinen tuki voi olla tarpeen, jos tulot ovat pitkään alhaiset esimerkiksi työttömyyden tai sairauden vuoksi.

Toimeentulotuen hakeminen

Toimeentulotukea haetaan Kelasta, joka ratkaisee asiakkaan oikeuden perustoimeentulotukeen. Kun Kela on antanut päätöksen perustoimeentulotuesta, on mahdollista hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea oman hyvinvointialueen sosiaalitoimistosta.

Päätös toimeentulotuesta tulee saada seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä. Kiireellisissä tapauksissa tulee päätös tehdä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.