Siirry sisältöön

Arvonlisäverolain mukaan arvonlisäveroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen myynnistä. Kun kotona tehty työ katsotaan sosiaalihuoltopalveluksi tai sen tukipalveluksi, siitä ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Palvelun tarve voi olla pysyvää tai tilapäistä.

Arvonlisäveroton kotipalvelun tukipalvelu on 24 % edullisempaa kuin normaalisti ostettava palvelu. Lisäksi voi vielä saada kotitalousvähennyksen.

Arvonlisäverottomia kotipalveluja ovat esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvat toimet tai niissä avustaminen. Näiden tukipalveluilla tarkoitetaan ateria-, vaatehuolto-, siivous, kylvetys- ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Työ tulee tehdä kotona, tai jos henkilöä avustetaan kodin ulkopuolella, esimerkiksi kaupassakäynnissä, sen on oltava vähäinen osa palvelua. Ateriapalveluista ei saa kotitalousvähennystä.

Arvonlisäverottomuuden edellytykset

Sosiaalihuollon järjestäminen voi pohjautua viranomaisen tekemään päätökseen (kotihoidon asiakkaat) tai sosiaalihuollon toteuttajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen, jolloin asiakkaan toimintakyvyn ja tarpeen arvioinnin tekee yksityinen sosiaalipalvelun tuottaja. Työntekijä käy asiakkaan kotona tekemässä palvelutarpeen arvioinnin sekä palvelu- ja hoitosuunnitelman. Palvelu- tai hoitosuunnitelmaan merkitään tarpeelliset palvelut, joita voi ostaa. Viranomaisen päätöstä palvelusta ei tarvita, riittää, että tilanne täyttää sosiaalihuollon edellytykset. Palvelu- tai hoitosuunnitelmaan tulee sisältyä sosiaalihuollon tarpeen peruste, kuvaus palvelujen käyttäjän toimintakyvystä ja palvelujen tarpeesta sekä tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi asiakkaan kanssa pitää tehdä palvelusopimus palvelujen tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluina.

Edellytyksenä arvonlisäverottomuudelle on, että palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen sille hyvinvointialueelle, jonka alueella palveluja tuotetaan. Verottomuus koskee vain niitä palveluja, joiden osalta palveluntuottaja on antanut ilmoituksen hyvinvointialueelle. Sosiaaliviranomaisen tulee valvoa toimintaa ja palveluntuottajalla tulee lisäksi olla palvelujen laadusta vastaava vastuuhenkilö sekä omavalvontasuunnitelma.

Yrityksen, jolta palveluja ostaa, on oltava ennakkoperintärekisterissä ja harjoitettava tuloveronalaista toimintaa. Yleishyödyllisen yhteisön ei tarvitse olla ennakkoperintärekisterissä eikä harjoittaa tuloveronalaista toimintaa, jos kyse on tavanomaisesta hoiva- tai hoitopalvelusta tai kotitaloustyöstä. Jos ostettu palvelu kohdistuu samaan työsuoritukseen, johon hyvinvointialue on antanut palvelusetelin, ostetusta palvelusta ei saa kotitalousvähennystä. Myöskään hyvinvointialueen palveluista tai kotisairaanhoidosta ei saa kotitalousvähennystä.

Jos omainen ostaa palveluja läheiselleen, lasku on osoitettava sille, joka on palvelujen saaja, mutta maksajana voi olla omainen. Kotitalousvähennyksen voi saada vain laskun maksaja. Arvonlisäverottomuutta ei voi saada takautuvasti.

Kuinka toimia?

  • Henkilö, jonka toimintakyky on heikentynyt, voi ottaa yhteyttä rekisteröityneisiin, yksityisiin sosiaalipalveluiden tarjoajiin (tietoa näistä löytyy mm. hyvinvointialueiden sivuilta).
  • Henkilö kertoo palveluntuottajalle, millä tavalla hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Se voi olla esimerkiksi iän tuomat rajoitteet, muistisairaus, pitkäaikaissairaus, lonkkaleikkaus, uupuminen omaishoitajana tai pienten lasten kanssa. Tähän ei tarvita lääkärintodistusta tai muuta virallista lausuntoa, oma arvio riittää.
  • Palveluntarjoaja ja ostaja laativat hoito- ja palvelusuunnitelman (ellei sitä ole tehty kunnan sosiaalitoimessa) ja tekevät palvelusopimuksen. Palvelusopimukseen määritellään se, mitä ja kuinka paljon palveluja asiakas haluaa ostaa. Esimerkiksi kuinka monta kertaa viikossa kotona siivotaan ja mitä siivotaan.
  • Lopuksi palveluntuottaja päättää onko asiakas oikeutettu saamaan palvelua ilman arvonlisäveroa.
  • Jos siivouspalvelun kokonaishinta on esimerkiksi 40 euroa/tunti, alvittomana palvelu maksaa 32,26 euroa/tunti. Kun palvelu tilataan yritykseltä, kotitalousvähennyksenä saa vähentää 60 % arvonlisäverottomasta hinnasta, joten maksettavaksi jää 12,90 euroa/tunti. Kotitalousvähennyksen omavastuu vuonna 2024 on 100 euroa.