Siirry sisältöön

Kuntoutusraha ja osakuntoutusraha

Kuntoutusrahaa voi saada, jos

– on 16–67-vuotias

– kuntoutuksen tavoite on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy.

Lisäksi henkilöllä tulee olla kuntoutusrahaan oikeuttava kuntoutuspäätös esimerkiksi Kelasta, työterveyshuollosta tai omalta hyvinvointialueelta.

Omaisen kuntoutusrahaa voidaan maksaa kuntoutujan omaiselle tai läheiselle, joka tosiasiallisesti osallistuu perhekuntoutukseen, sopeutumisvalmennukseen tai kuntoutusjaksolle ja kuntoutuspäätös koskee häntä. Etuutta voidaan myöntää samanaikaisesti useammalle läheiselle tai omaiselle. Kuntoutukseen osallistuvan omaisen tai muun läheisen tulee olla 16–67-vuotias ja estynyt tekemästä työtään kuntoutukseen osallistumisen vuoksi. Lapsensa kuntoutukseen osallistuvalla vanhemmalla omaisen kuntoutusrahassa ei ole omavastuuaikaa.

Kuntoutusrahaa voi saada sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen vähintään 4 tuntia tai muutoin estää tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa. Osakuntoutusrahaa voi saada, jos työaikaa on kuntoutukseen osallistumisen vuoksi lyhennetty vähintään 40 % normaalista päivittäisestä työajasta.

Kela ei myönnä kuntoutusrahaa veikkausvaroin rahoitettujen sopeutumisvalmennuskurssien ajalle.

Kuntoutusraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää kuntoutusrahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää 1 kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta huomioon.

Jos tarkastelujakson aikana ei ole tuloja tai ne ovat hyvin pienet, päiväraha on vähintään vähimmäismääräinen. Vuonna 2024 kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 31,99 euroa arkipäivältä. Osakuntoutusrahan määrä on puolet täydestä kuntoutusrahasta. Muut etuudet voivat vaikuttaa kuntoutusrahan määrään.

Jos työnantaja maksaa kuntoutusajalta palkkaa, Kela maksaa kuntoutusrahan työnantajalle.

Kuntoutusavustus

Kuntoutusavustusta maksetaan kuntoutuksen jälkeen siltä ajalta kun on työssä. Kuntoutusavustuksella tuetaan kuntoutujan työllistymistä kuntoutuksen jälkeen. Sen myöntäminen harkitaan aina yksilöllisesti. Avustus voi olla ratkaisu, jos on kuntoutuksen jälkeen mennyt aikaisempaa ansiotasoa tuntuvasti heikommin palkattuun työhön taikka työharjoitteluun.