Siirry sisältöön

Autoimmuunimaksasairauksien oireet voivat vaihdella ja varsinkin overlap-sairauksien diagnosointi voi kestää aikansa. Esimerkiksi kun hoidossa on autoimmuunihepatiittia sairastava henkilö ja verikokeissa huomataan, että myös AFOS-arvo sekä mahdollisesti IgM-arvo alkavat nousta, tilannetta seurataan. Jonkin ajan kuluttua otetaan uudet verikokeet ja  diagnoosin varmistuu koepalan ottamisella maksasta.

Overlap-sairauksista AIH:n ja PBC:n yhdistelmä on yleisin. Autoimmuunihepatiittiin sairastuneista 7–13 prosentilla todetaan tutkimusten mukaan piirteitä primaarisesta biliaarista kolangiitista ja 6–11 prosentilla primaarista sklerosoivasta kolangiitisa. PBC:hen sairastuneilla 5–9 prosentilla todetaan sekundäärinen AIH.

AIH-PBC-overlapdiagnoosin voi saada, kun kaksi kolmesta kriteeristä täyttyy. AFOS-arvon on oltava vähintään kaksinkertainen ja GT-arvon viisinkertainen viitearvojen ylärajaan verrattuna. Myös mitokondriovasta-aineiden on oltava koholla. Diagnoosin varmistamiseksi maksan koepalassa on todettava sappitietulehdus. Tämän lisäksi on oltava hepatiittiin eli tulehdukseen viittaavia kriteereitä eli ALAT-arvo on vähintään viisinkertainen ja IgG-arvo kaksinkertainen viitearvojen ylärajaan verrattuna sekä sileälihasvasta-aineet ovat positiiviset. Maksan koepalassa on todettava keskitasoinen tai vaikea portaalialueen tulehdus.

Autoimmuunimaksasairauksien oireet voivat vaihdella ja varsinkin overlap-sairauksien diagnosointi voi kestää aikansa. Esimerkiksi kun hoidossa on autoimmuunihepatiittia sairastava henkilö ja verikokeissa huomataan, että myös AFOS-arvo sekä mahdollisesti IgM-arvo alkavat nousta, tilannetta seurataan. Jonkin ajan kuluttua otetaan uudet verikokeet ja  diagnoosin varmistuu koepalan ottamisella maksasta.

AIH-PSC-diagnoosissa tyypillisesti sileälihas- ja tumavasta-aineet ovat koholla, samoin IgG. Sappiteiden magneettikuvassa näkyy usein poikkeavuuksia ja maksan koepalassa näkyy merkkejä molemmista sairauksista. Usealla eli 7–33 prosentilla PSC:tä sairastavilla on autoimmuunihepatiittiin liittyviä piirteitä, mutta koepalalla varmistettu overlap-sairaus on vain 2–9 prosentilla. Sairastuneet ovat yleensä nuorempia kuin vain PSC:tä sairastavat. Suurin osa sairastuneista on miehiä.

Harvinaisin on PBC:n ja PSC:n overlap-sairaus, joita on maailmalla todettu vain muutamia yksittäisiä tapauksia ja kirjallisuuden mukaan vain noin kymmenellä henkilöllä koko maailmassa. Yhdistelmässä molempien sairauksien kriteerit tulisi täyttää. Maksan koepalassa on granuloomia. Mitokondrio- ja tumavasta-aineet ovat koholla, IgM-arvo on positiivinen. Sappiteiden magneettikuvauksessa on todettava PSC:hen sopivat löydökset.