Siirry sisältöön

Monet tekijät kuten ikä, sukupuoli, perintötekijät, muut maksasairaudet ja samanaikaisesti käytössä olevat lääkkeet vaikuttavat maksan herkkyyteen reagoida lääkitykseen. Lääkkeiden käytössä on tärkeää noudattaa suositeltuja tai lääkärin määräämiä annostuksia. Uutta lääkettä määrättäessä lääkärin on tiedettävä muu käytössä oleva lääkitys tai käytössä olevat luontaistuotteet. Jos maksa on jo vaurioitunut, tulee maksaan vaikuttavien lääkkeiden käytössä noudattaa suurta varovaisuutta. Esimerkiksi parasetamolia on syytä välttää. Myös jotkut tulehduskipulääkkeet voivat runsaasti käytettyinä johtaa joskus maksavaurioon.

Luontaistuotteiden aiheuttamat maksavauriot liittyvät yleensä pitkäaikaiseen käyttöön. Jos samanaikaisesti syödään lukuisia luontaistuotteita, annokset saattavat olla monikertaisia, jolloin myös yhteisvaikutukset ja mahdolliset haitat kasautuvat. Luontaistuotteista löytyy vain vähän luotettavaa tutkimustietoa, minkä vuoksi niiden käyttöön tulee aina suhtautua varoen. Maksavaurion aiheuttajana on yleensä luontaistuotteen sisältämä lääkekasvi. Ulkomailla myytäviin luontaistuotteisiin on myös saatettu lisätä synteettisesti valmistettua lääkeainetta tehon parantamiseksi. Luontaistuotteilla voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Se saattaa joko lisätä tai vähentää lääkkeen tehoa.

Myrkylliset sienet voivat aiheuttaa äkillisen, hengenvaarallisen maksavaurion. Myrkyllisiä sienilajeja kasvaa Suomessa puolisensataa ja vakavia oireita aiheuttavia sienilajeja on muutamia. Myrkyllisiä sieniä ovat muun muassa valkoinen kärpässieni, kavalakärpässieni ja suippumyrkkyseitikki. Myrkytyksiä aiheutuu, kun sientä syödään raakana, valmistetaan väärin tai myrkyllisiä höyryjä hengitetään kuivattaessa sientä sisätiloissa tai keitettäessä huonosti tuuletetuissa tiloissa. Oireet ilmaantuvat yleensä 24 tunnin sisällä. Epäiltäessä sienimyrkytystä on aina yritettävä selvittää, mistä sienestä on kyse. Myrkytyksen saaneen on hakeuduttava mahdollisimman pian lähimpään keskussairaalaan. Useimmiten sienimyrkytyksestä selviää tehohoidolla ja MARS-hoidolla, jossa osa myrkystä poistetaan elimistöstä.