Siirry sisältöön
Muma.fi Tukemalla tutkimusta autat sairastunutta

Munuaissäätiö on perustettu Munuais- ja maksaliiton saamilla testamenttivaroilla vuonna 1974. Säätiön tarkoituksena on tukea munuais- ja virtsatiesairauksien ennaltaehkäisyä ja vähentämistä sekä edistää näiden sairauksien tieteellistä ja hoitoon liittyvää tutkimustyötä Suomessa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja.

Lahjoita munuais- ja virtsatietautien tutkimukseen

Ainoastaan tutkimuksen avulla voidaan parantaa munuaistautien hoitoa ja sairauksien ehkäisyä. Lahjoituksilla rahoitetaan tutkimusta ja annetaan sairastuneelle parempi elämä. Ole sinäkin mukana tekemässä parempaa huomista – lahjoita munuais- ja virtsatietautien tutkimukseen.

Tutkimuksella kohti parempaa hoitoa

”Tutkimustyö on auttanut kehittämään tehokkaampia hoitoja, joiden tuloksena vakavan munuaistaudin riskiä on voitu vähentää. Jos munuaisten toiminta kuitenkin menetetään, on hyvin keskeistä tutkia sitä, miten dialyysi- ja munuaisensiirtohoidoilla päästään potilaan kannalta mahdollisimman hyviin lääketieteellisiin tuloksiin, että laadukkaaseen elämään. Mm. näihin liittyvää tutkimustoimintaa on Munuaissäätiö tukenut aktiivisesti.”

Eero Honkanen, puheenjohtaja, Munuaissäätiö

Jokainen lahjoitus tukee tutkimusta

On hienoa, että yksityinen ihminen voi pienelläkin lahjoituksella tukea tutkimusta. Varsinkin kapealla erikoisalalla saa nähdä tekonsa vaikutuksen. On tärkeää, että tieto jää Suomeen, leviää ja kehittää kaikkien sairastuneiden hoitoa.”

Eva Johansson

Eva istuu kahvilassa kahvikuppi pöydällä.

Voit perustaa oman lahjoituskeräyksen munuais- ja virtsatietautien tukemiseen. Lahjoituskeräyksen voi perustaa mm. merkkipäivänsä kunniaksi, jolloin voit pyytää syntymäpäivälahjojen sijaan lahjoituksia munuaistautien tutkimukselle. Muistokeräys on arvokas tapa tukea tutkimusta. Surunvalittelukukkien antamisen sijaan voi vainajan muistoa pyytää kunnioittamaan lahjoituksella Munuaissäätiön tilille.

Perusta keräys laittamalla viestiä munuaissaatio@muma.fi tai soittamalla 050 401 4955 / 050 912 2054. Pyydä lahjoittajia osoittamaan huomionosoitukset Munuaissäätiön tilille FI38 1819 3000 0016 62 ja merkitsemään tilisiirron viestikenttään: lahjoittajan nimi sekä lahjoituskeräyksen perustajan nimi.

Saat halutessasi tiedon lahjoittajista ja keräyksen kokonaissummasta noin kuukauden kuluttua. Tiedot on mahdollista toimittaa vain, mikäli olet pyytänyt lahjoittajia merkitsemään yllä olevat tiedot tilisiirtoon.

Testamentti on arvokas tapa tukea munuais- ja virtsatiesairauksien tutkimusta. Testamentin voi laatia lahjoittaakseen koko perintönsä tai osan siitä Munuaissäätiölle. Pienelläkin testamentilla on merkitystä. Lahjoittaja voi kirjata testamenttiin, mihin haluaa testamenttirahat käytettävän. Lahjoittajan viimeistä tahtoa kunnioitetaan.

Annamme mielellämme lisätietoa puhelimitse tai sovimme halutessasi kanssasi tapaamisen, jossa kerromme lähemmin testamentin laatimisesta. Ole yhteydessä meihin soittamalla p. 050 401 4955 / 050 912 2054 tai laittamalla viestiä munuaissaatio@muma.fi

Järvimaisema auringon laskiessa.

Munuaissäätiön testamenttiopas

Testamentilla voidaan määrätä, mitä omaisuudelle tapahtuu testamentin tekijän kuoleman jälkeen. Testamenttilahjoituksella on mahdollista edistää kansallista munuaistautien tutkimusta, jonka avulla kehitetään ja parannetaan näiden sairauksien hoitoa ja autetaan munuaistauteihin sairastuneita.

Järvimaisema auringon laskiessa.

Guide för testamenten

Med ett testamente är det möjligt att bestämma hur egendom fördelas efter testatorns bortgång. Med en testamentsgåva kan testatorn befrämja den nationella forskningen om njursjukdomar. På detta sätt bidrar testatorn till att utveckla och effektivera vården av dessa sjukdomar samt hjälper dem som insjuknat i njursjukdomar.

Jos haluat tietää tarkemmin Munuaissäätiön varojen käytöstä, lisätietoa löydät säätiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä säätiön asiamies Anniina Pylsyyn munuaissaatio@muma.fi

Rahankeräyslupa
Luvansaaja Munuaissäätiö sr
Luvan numero RA/2022/1357

Lupa on voimassa toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Poliisihallitus Arpajaishallinto.

Rahankeräyksellä saadut varat käytetään munuais- ja virtsatiesairauksien tieteellisen tutkimuksen tukemiseen myöntämällä apurahoja.

Yhteystiedot: munuaissaatio@muma.fi