Siirry sisältöön
Muma.fi Myönnetyt apurahat

Munuaissäätiön tukee munuais- ja virtsatiesairauksien lääketieteellistä tutkimusta. Munuaissäätiö jakaa apurahoja ensisijaisesti väitöskirjaa valmisteleville tutkijoille.

Munuaissäätiö jakoi 60 000 euroa apurahaa vuonna 2023.

Apurahat UUMU ry:n apuraha Raimo Sydänmaan rahastosta

Ahlmark Amanda
Munuaissiirteen viivästynyt käynnistyminen – esiintyvyys, patogeneesi ja vaikutus pitkäaikaisennusteeseen
4000 €
Markkinen Salla
Munuaissiirtojen kudossopivuuden genomiikka
6000 €

Munuaissäätiön tavanomainen apuraha

Eerola Verner
Aivokuollut elinluovuttaja ja vatsaelinsiirteen ennuste – erityishuomio elinirroituksissa
4500 €
Bouquin Heidi
Geneettiset tekijät ja vastetoistettavuus pystyasennon hemodynamiikan säätelyssä
4500 €
Cabrera Luz Eneida
Endoteelisoluväliaineen vaurion määrittäminen myyräkuumeessa: Heparanaasin rooli hantavirusten aiheuttamassa munuaistaudissa (monosyytit)
4500 €
Iaroshenko Vladislav
AI-based characterization of cell geometry in branching morphogenesis of embryonic kidney
4000 €
Pohjonen Jussi
Suoliston ja IgA-nefropatian yhteys
5000 €
Sinkko Johanna
Kroonisen munuaistaudin ilmaantuvuus ja siihen liittyvät riskitekijät, erityisesti lihavuus sekä raskaudenaikainen kohonnut verenpaine ja pre-eklampsia
2500 €
Virtanen Jonna
Eteisvärinän epidemiologia ja komplikaatiot peritoneaalidialyysipotilailla
3500 €
Ylänen Antero
Anatomisten ja biokemiallisten löydösten merkitys primaarin aldosteronismin diagnostiikassa
4000 €
Adeshara Krishna
Determining the role of platelet polyphosphate in type 1 diabetes individuals with or without kidney disease
5000 €
Savonius Okko
Hyljinnänestolääkityksen optimoiminen ja yksilöllistäminen lasten elinsiirtotoiminnassa
5500 €
Tan Zenglai
VHL Ser65 -mutaatiot tehostavat HIF2α-signalointia ja edistävät munuaissyövän etenemistä
3000 €
Tietäväinen Johanna
Myyräkuumeen aiheuttama munuaisvaurio – vaikeusasteeseen vaikuttavat tekijät
4000 €

Munuaissäätiö jakoi vuonna 2022 ennätysmäärän apurahoja eli 62 000 euroa. Tutkijoiden oli mahdollisuus hakea Munuaissäätiön tavanomaista apurahaa, vaskuliittiapurahaa ja Astra Zenecan kroonisen munuaistautien apurahaa.

UUMU ry:n apuraha Raimo Sydänmaan rahastosta

Bonsdorff Akseli
Haima-munuaissiirtoihin ja haimaresektioihin liittyvien komplikaatioiden ennuste ja seuraukset
4000 €
Eerola Verner
Aivokuolleen luovuttajan merkitys vatsaelinsiirteen ennusteelle
4500 €
Kokko Eeva
Primaarin aldosteronismin diagnostiikan ja hoitotulosten parantaminen
4000 €
Luomala Lassi
Kliinisesti merkittävä munuaissyöpä
4000 €
Suojanen Lauri
Verenpaineen säätely beetasalpauksen aikana ja pystyasennossa
4000 €
Valo Marlene
Myyräkuumeen akuutit ja pitkäaikaiset vaikutukset hormonitoimintaan ja elämänlaatuun
4000 €
Ylänen Antero
Primääri aldostenorismin uusien kliinisten ja biokemiallisten piirteiden selvitys
3500 €

AstraZenecan kroonisen munuaisten vajaatoiminnan apuraha

Weselius Eeva-Maija
Kirurgisesti operoitujen hemodialyysissä käytettävien veriteiden ennuste sekä toiminnan ylläpito Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä v. 2007–2021
5000 €

Vaskuliittiapuraha

Taimen Kirsi
Systeemisen vaskuliitin kuvantaminen uusilla PET-menetelmillä
5000 €

Munuaissäätiön tavanomainen apuraha

Adeshara Krishna
The role of mitochondrial dysfunction in type 1 diabetes individuals with diabetic kidney disease
4000 €
Asiala Mikko
Juveniili arterioskleroosi (JAS)
4000 €
Bouslama Rim
Tulehdukset uudet säätelymekanismit diabeettisessa munuaistaudissa
4000 €
Lempiäinen Päivi
Vuorokausiverenpaineprofiilin muutoksen yhteys diabetesriskiin ja valtimotautiin yli 20 vuoden seurannassa
3000 €
Luz Eneida Cabrera Lara
Immuunisolujen vastaus virusinfektioihin: malleina Puumala myyräkuume- ja koronavirustauti -Neutrofiilien rooli verisuonten läpäisevyydessä ja inflammasomin muodostuksessa
4000 €
Markkinen Salla
Munuaissiirtojen kudossopivuuden genomiikka
5000 €