Siirry sisältöön
Muma.fi Munuaissäätiön apuraha

Munuaissäätiö tukee munuais- ja virtsatiesairauksien lääketieteellistä tutkimusta. Munuaissäätiö jakaa apurahoja pääsääntöisesti väitöskirjaa valmisteleville tutkijoille. Myös jo väitelleet tutkijat, jotka eivät ole dosentteja tai professoreita, voivat hakea apurahaa.

Apurahan hakeminen

Apurahaa voi seuraavan kerran hakea vuoden 2024 elokuussa. Apurahahausta ilmoitetaan 9.8.2024 ilmestyvässä Suomen Lääkärilehdessä.

Apurahahaku päättyy torstaina 5.9.2024 klo 24.00. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Apurahahakemuksen täyttäminen ja lähettäminen

Apurahaa haetaan Munuaissäätiön sähköisellä hakemuslomakkeella.  Apurahahakemuksen täyttämisen jälkeen tallenna hakemus tietokoneellesi nimellä: Apurahahakemus_etunimi sukunimi ja lähetä se säätiön sähköpostiosoitteeseen    munuaissaatio@muma.fi.

HUOM! Sähköisen lomakkeen käyttö edellyttää erillistä ohjelmaa, esim. Adobe Reader. Ohjelman voi ladata maksutta Adoben verkkosivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Adobe Reader DC-ohjelmaversiolla voit tallentaa täyttämäsi hakulomakkeen tietokoneellesi ja lähettää sen sähköpostitse Munuaissäätiölle.

Päätöksistä ilmoittaminen

Apurahan saajat julkistetaan Suomen Nefrologiyhdistyksen syyskokouksessa torstaina 10.10.2024.

Apurahan saajan velvollisuudet

Apurahan saaja sitoutuu käyttämään apurahan hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen. Apurahan hakijalta pyydetään lyhyt kansankielinen kuvaus tutkimuksestaan, joka julkaistaan apurahan saaneiden osalta säätiön sosiaalisessa mediassa, ellei tutkimus ole perustellusta syystä salassa pidettävä. Apurahan saaja on velvollinen toimittamaan lyhyen kuvauksen tutkimuksen tuloksista ja tutkimusartikkelin viitetiedot tutkimustyön valmistuttua tai viimeistään viiden vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä

Jos apurahan saaja ei jostain syystä voi käyttää saamaansa apurahaa, ilmoittaa hän siitä välittömästi säätiön asiamiehelle ja palauttaa apurahan säätiön pankkitilille. Apurahan käyttöaikaa voi pidentää varusmiespalveluksen, vanhempainvapaan tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi.

Apurahavaliokunnan puheenjohtaja voi pyytää apurahan saajilta heidän tutkimustyöstään muun muassa artikkelin Elinehto-lehteen tai kirjoituksen säätiön verkkosivuille/sosiaalisen mediaan. Lahjoitusten tai rahastojen kautta myönnetyissä apurahoissa voi olla lisävaateita.

Apurahan maksaminen

Apuraha maksetaan hakijan henkilökohtaiselle pankkitilille, kun säätiölle on ilmoitettu apurahan maksamista varten tarvittavat tiedot. Asiamies ilmoittaa apurahan saajalle tarkemman maksuajankohdan.

On hyvän tavan mukaista kiittää apurahasta tieteellisessä opinnäytetyössä, julkaisussa tai muussa vastaavassa yhteydessä. Sanamuoto on vapaasti valittavissa.

Lataa Munuaissäätiön logo.

Apurahansaajien eläkevakuutuksesta löytyy lisätietoa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Melan verkkosivuilta. Ilmoitamme Melalle sellaiset luonnolliselle henkilölle tai työryhmälle työskentelyyn myönnetyt apurahat, joiden kesto on vähintään neljä kuukautta ja apurahan määrä ylittää vakuuttamisen vähimmäisrajan. Tällaisten apurahojen saajien tulee itse olla yhteydessä Melaan vakuutuksen järjestämiseksi.

Apurahansaaja ei toimita säätiölle verokorttia eikä säätiö tee maksetuista apurahoista ennakonpidätystä, vaikka kalenterivuonna maksetun apurahan suuruus ylittäisikin verovapaan apurahan määrän.

Lähetämme vuosittain tammikuussa tiedot edellisen vuoden aikana maksetuista apurahoista verottajalle. Apurahansaajan itsensä tulee ilmoittaa apuraha veroilmoituksessa, ja vero maksetaan verovapaan apurahan ylittävältä osalta