Siirry sisältöön
Muma.fi Tutkimuksella kohti parempaa hoitoa

Munuaissäätiö on perustettu vuonna 1974 tukemaan munuais- ja virtsatietautien tutkimusta. Säätiön on tähän mennessä jakanut noin 400 tutkijalle miltei puolellatoista miljoonalla apurahoja. Pääosa apurahoista jaetaan väitöskirjatutkimukseen, niin sanotuille nuorille tutkijoille. Munuaissäätiön puheenjohtajana vuodesta 2020 toiminut professori ja sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri Eero Honkanen toteaa, että ilman säätiön apurahaa moni tutkimus olisi saattanut viivästyä tai jopa jäädä tekemättä. Tutkimusta tehdään usein ruuhkavuosien aikana ja työn ohessa. Apurahan mahdollistama muutaman kuukauden tutkimusvapaa on tutkijalle merkittävä apu.

Pitkän työuran munuaistautien erikoislääkärinä tehnyt Honkanen muistuttaa, että kliininen potilastyö nojaa myös näyttöön. Tarvitsemme tutkimusta, jotta osaamme hoitaa sairastuneita yhä paremmin ja vaikuttavammin. Tutkimuksen perimmäinen tarkoitus on löytää uusia hoitokeinoja tai parantaa käytössä olevia. Kaikella tällä tähtäämme yhä parempaan hoitoon ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Miksi tarvitsemme säätiöitä?

Yleishyödyllisten säätiöiden merkitys yhteiskunnallemme on huomattava. Säätiöt jakavat apurahoja vuosittain yli puolella miljardilla eurolla. Voisikin todeta, että ilman säätiöiden tukea, olisivat monet läpimurrot saattaneet jäädä tekemättä. Valtion rahoitus tieteelle on vain rajallinen. Tämän vuoksi säätiöiden tarjoama tuki eri alojen tutkimukseen on merkittävä.

Eero toteaa, että monet säätiöt toimivat lahjoitusten varassa – niin myös Munuaissäätiö. Munuaissäätiön tarkoitus ei ole harrastaa liiketoimintaa eikä se saa tukea miltään kansalliselta elimeltä. Lahjoituksina saadut varat ohjataan sijoituksiin, joiden turvin voidaan jakaa vuosittain apurahoja. Munuaissäätiö pyrkii pitämään hallinnolliset kulunsa kohtuullisina, jotta suurin osa säätiön varoista menee sen tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

Munuaistautien tutkimustyö on tärkeää

Jotta voisimme ehkäistä ja hoitaa munuaissairauksia on tärkeää ymmärtää, miten elimistö toimii terveenä ja mikä menee vikaan ihmisen sairastuessa. Suomessa tutkitaan aktiivisesti mm. suuria kansantautejamme diabetesta, verenpainetautia ja niiden aiheuttamia munuaisongelmia.  Monet tulehdustaudit voivat niin ikään aiheuttaa äkillisiä tai pysyviä munuaisvikoja. Tutkimustyö on auttanut kehittämään tehokkaampia hoitoja, joiden tuloksena vakavan munuaistaudin riskiä on voitu vähentää. Jos munuaisten toiminta kuitenkin menetetään, on hyvin keskeistä tutkita sitä, miten dialyysi- ja munuaisensiirtohoidoilla päästään potilaan kannalta mahdollisimman hyviin lääketieteellisiin tuloksiin, että laadukkaaseen elämään. Mm. näihin liittyvää tutkimustoimintaa on Munuaissäätiö tukenut aktiivisesti.

Tiede tarvitsee tukijansa

Lahjoituksien avulla edistetään kansallista munuaistautien tutkimusta ja siten autetaan sairastuneita. Ainoastaan tutkimuksen avulla voidaan parantaa munuaistautien hoitoa ja sairauksien ehkäisyä. Ole sinäkin mukana tekemässä parempaa huomista, ja lahjoita munuais- ja virtsatietautien tutkimukseen.

Eero Honkanen
Puheenjohtaja
Munuaissäätiö